CALLING church and chapel organists

CALLING church and chapel organists

Cliciwch neu sgroliwch i lawr am y Gymraeg.

If you are a church organist – or pianist turned organist – of a Sunday morning and would like inspiration, support and some coaching, then our new scheme is for you.  

We are launching The Complete Church Organist throughout Wales which offers practical help and coaching in a sequence of sessions spread through the year attended by no more than six students.

Stuart Robinson, RSCM Coordinator in Wales explains “as a church organist myself, I know it can sometimes be a solitary and even a humdrum business.  Apart from the freshening up of keyboard skills,  I hope those taking part in these sessions will also gain encouragement and support from each other”. 

The lessons will be led by RSCM accredited tutors and the cost shared by the participants.  The sessions, which are intended for the average player, will focus primarily on the technical skills to accompany congregational hymn singing,  as well how to deal with stops and where relevant, pedals.

The organist scheme is part of the RSCM Menter Gerdd / Operation Music programme to encourage music-making in churches in Wales, and was devised following discussions with and encouragement from the Bench of Bishops of the Church in Wales.  Our Lift Up Your Voice sessions have been well supported – these are intended for congregations with little or even no music. The programme also includes training for worship leaders as well as instrumentalists.

For more information go to www.rscm.com/mentergerdd 

Interested? Email education@rscm.com or phone 01722 424848 

 

 

Yn galw organyddion eglwysi a chapeli

Neges gan Stuart Robinson, Cydlynydd, RSCM Cymru

Er fy mod yn organydd eglwys fy hun, gwn y gall chwarae organ ar y Sul fod yn waith unigol, a chydag anhwylderau dynol, weithiau’n her i gyflawni! Os ydych chi’n organydd eglwys neu gapel, (neu yn bianydd yn gwneud eich gorau i ddelio a’r organ – ac mae llawer ohonoch chi!) ac yn teimlo fod angen rhywfaint o gefnogaeth neu hyfforddiant, neu hyd yn oed ychydig mwy o hyder, mae yna gynllun newydd gyda’r Ysgol Frenhinol Cerddoriaeth yr Eglwys yng Nghymru (Royal School of Church Music – RSCM) ar eich cyfer. Mae’r RSCM yn dechrau cyrsiau o wersi organ i’w rhoi gan diwtoriaid cymwysedig gydag ymagwedd gyfeillgar – organyddion cymwys eu hunain. Gyda’r teitl The Complete Church Organist / Yr Organydd Gyflawn, mae’r cynllun yn cynnig cymorth ymarferol a hyfforddiant mewn cyfres o wersi drwy’r flwyddyn. Gall hyfforddiant fod mewn dosbarth hyd at chwech myfyrwyr gyda rhaniad y gost yn unol a hynny.

Mae hyn yn gyfle, felly, i rhoi rhywfaint o hwb i organyddion! Ar wahÃn i adfywio sgiliau, bydd y sawl sydd yn cymryd rhan yn cael anogaeth a chymorth hefyd oddi wrth ei gilydd. Anelu’r y gwersi tuag at chwaraewyr cymedrol a byddant yn canolbwyntio’n bennaf ar y sgiliau technegol er mwyn chwarae emynau mewn gwasanaethau yn ogystal à sut i ddelio Ã’r stopiau a, lle bo’n berthnasol, pedalau.

 

Nawr yw’r amser i fyfyrwyr à diddordeb i gofrestru eu diddordeb. Gellir gwneud hyn ar ein gwefan www.rscm.com/mentergerdd lle mae mwy o wybodaeth. Bydd ymholiadau hefyd yn cael eu derbyn drwy ffonio 01722 424848.